Meet Bart Choufour

11/13/2011

Whitecaps FC U-14 residency head coach, Bart Choufour is profiled.