'Caps Crafted Kia

04/04/2012

Kia Canada unveiled their customized 2013 Whitecaps FC Sorento.