Meet Bart Choufour

Whitecaps FC U-14 residency head coach, Bart Choufour is profiled.