'Caps Crafted Kia

Kia Canada unveiled their customized 2013 Whitecaps FC Sorento.